(Belga) Minister van Economie Marc Verwilghen wil een algemene verlaging van de rentevoeten bij consumentenkredieten. De maximale rente staat sinds 1997 op 19 procent, maar kan naar beneden omdat de marktrentevoeten sindsdien ook gedaald zijn. Verwilghen wacht op een advies van de Raad voor Verbruik om de nieuwe maximale rente vast te leggen.
Verwilghen merkt maandag in een mededeling op dat naast betaal- en kredietkaarten ook de winkelkaarten met een kredietopening steeds meer ingeburgerd geraken. De gebruikskosten en intresten voor dat krediet kunnen evenwel aanzienlijk zijn en uit gegevens van de Nationale Bank blijkt dat het aantal wanbetalingen bij dit soort kredietopnemingen stijgt. Het aantal geregistreerde betalingsachterstanden bij kredietopeningen was eind 2005 opgelopen tot 41,5 procent van het totale aantal achterstanden. Ook voor de andere kredietvormen wil de minister van Economie een verlaging van de rentevoeten doorvoeren. (voc)