De 62ste jaarlijkse conferentie van de VN-mensenrechtencommissie is vandaag geopend. De eerste beslissing bestond erin, het vervolg van de conferentie meteen een week uit te stellen.
Het uitstel volgt op de onenigheid binnen de Algemene Vergadering van de VN om een nieuw orgaan, de Human Rights Council (HRC), op te richten, dat de mensenrechtencommissie moet vervangen. De Algemene Vergadering was geacht zich vrijdag over deze mensenrechtenraad uit te spreken, maar grote onenigheid tussen enerzijds de VS en anderzijds een meerderheid van VN-lidstaten stak stokken tussen de wielen. De mensenrechtencommissie werd toenemend bekritiseerd omdat zogenaamde "zwarte schapen", landen die zelf de mensenrechten ferm met voeten treden, niet alleen in het orgaan konden zetelen, maar het zelfs voorzitten. (dwm)