(Belga) De PS dient een wetsvoorstel in dat artikel 77 van de Vreemdelingenwet van 1980 schrapt. Dat artikel verbiedt om illegalen te helpen om het land binnen te komen of er te verblijven. Dat schrijft Le Soir maandag.
Het artikel was al onderwerp van debat nadat minister van Binnenlandse zaken Patrick Dewael verklaarde dat het bieden van hulp aan illegalen een misdrijf is waarvoor men gestraft moet worden. Volgens de auteurs van het wetsvoorstel zou de afschaffing van het artikel geen negatieve gevolgen hebben op de mogelijkheden om illegale mensenhandel te bestrijden. Zo willen ze in de wet het artikel 77 bis behouden. Dat artikel verbiedt om hulp te verlenen met de bedoeling er zelf beter van te worden. (dwm)