(Belga) Negentien katholieke priesters uit Quebec hebben zondag het standpunt van de katholieke Kerk over de homoseksualiteit gehekeld. Zij roepen op tot een dialoog over deze aangelegenheid binnen de Kerk.
In een open brief gepubliceerd in de krant "La Presse" hekelen de priesters de recente homo-instructie van het Vaticaan die de priesterwijding van homoseksuele kandidaten afwijst. Zij uiten ook kritiek op het standpunt van de Canadese bisschoppenconferentie inzake het homohuwelijk. Volgens de priesters moet men zich niet te snel beroepen op de natuurwet. Zij stellen dat men zelfs in de Kerk de slavernij eeuwenlang als "natuurlijk" heeft beschouwd terwijl die heden te dage in het algemeen als "tegennatuurlijk" wordt beschouwd. De geschiedenis heeft volgens de geestelijken aangetoond dat de Kerk niet altijd alle wijsheid in pacht had en dat het officiële onderricht van de Kerk op politiek, sociaal, familiaal en seksueel vlak meer dan eens onjuist is gebleken. (svr)