BRUSSEL - De fusie tussen Suez en Gaz de France kan niet in België worden doorgetrokken. Het zou uit concurrentie- en consumentenstandpunt onaanvaardbaar zijn. Dat zegt de consumentenorganisatie Test-Aankoop.
Woordvoerder Ivo Mechels stelt dat de fusie niet kan worden doorgetrokken in België. Er zou opnieuw een monopoliesituatie ontstaan. Aan de productiezijde zouden Electrabel (via Suez) en SPE (via Gaz de France) onder één dak komen, aan leverancierszijde zou Electrabel samenkomen met Luminus en Citypower. ,,Dan is er zo goed als geen concurrentie meer'', aldus Mechels.

Mechels is ervan overtuigd dat de mededingingsautoriteiten niet zullen toelaten dat de operatie zijn beslag krijgt op de Belgische markt. Een woordvoerder van premier Guy Verhofstadt zei dat de Europese en desgevallend de Belgische mededingingsautoriteiten de operatie zullen bekijken en dat een advies zal worden gevraagd aan de Creg, de federale regulator.