(Belga) Er komt geen vluchtverbod boven de dichtbevolkte gebieden van Brussel. De vereningingen Air Libre Brussel, Inter Environnement Brussel en enkele inwoners van Brussel vechten daarover al jaren een juridische strijd uit met de Belgische Staat en luchthavenuitbater BIAC, maar hun vraag naar een vluchtverbod boven dichtbevolkte zones is nu ook in beroep afgewezen.
Enkele jaren geleden had de rechtbank van eerste aanleg de verenigingen en bewoners al in het ongelijk gesteld. De klagers waren daarop in beroep gegaan, maar krijgen nu nog geen gelijk. Volgens Air Libre Brussel noemt het hof de klachten ontvankelijk, maar zegt het hof dat de vluchten boven Brussel geen inbreuk vormen op het voorzorgsprincipe. Een vliegverbod zoals gevraagd zou volgens het hof ook leiden tot de sluiting van de luchthaven. Over de geluidsoverlast afkomstig van de vliegtuigen stelt het hof dat deze afgenomen is en dat het nadeel voor de klagers niet bewezen is, omdat zij niet dicht genoeg bij de sonometers van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) wonen. (kva)