(Belga) Vlaams minister-president Yves Leterme wil niet dat koning Albert een verdere staatshervorming afremt. Dat blijkt uit zijn toespraak zaterdag bij de opening van het virtueel museum van de IJzertoren, voor een publiek van een zestigtal Vlaamsgezinden.
Koning Albert waarschuwde onlangs voor separatisme, maar Leterme zegt een institutioneel status quo niet te zullen aanvaarden. De Vlaamse minister-president pleit er al langer voor om werkgelegenheidsbeleid, vennootschapsbelasting en delen van de gezondheidszorg over te hevelen naar de gewesten. "We willen een open Vlaams wij-gevoel in deze ik-tijd. Vlaanderen vraagt anno 2006 voldoende ruimte om een eigen beleid te voeren, niet tegen anderen maar ten dienste van z'n eigen mensen", zei Leterme. "Wie daartegen pleit, of zijn of haar hoofd nu gekroond is of niet, bewijst het land en zijn bevolking een slechte dienst. (kva)