(Belga)
BRUSSEL 12/2 (BELGA) = In elk huwelijk wisselen goede en slechte periodes elkaar af, zo kunnen de meesten van ons uit eigen ervaring getuigen. Maar volgens de Sunday Times is nu wetenschappelijk uitgerekend wanneer die pieken en dalen zich zullen voordoen. Vorsers van de universiteit van Zurich hebben namelijk vastgesteld dat huwelijksgeluk het grootst is in de eerste periode na het ja-woord - voordat er kinderen komen. Dat "wittebroodseffect" duurt ongeveer een jaar. Als er in die periode al een merkbare daling is op de "geluksschaal", is zo'n huwelijk voorbestemd om te eindigen in een scheiding. Maar ook als dat eerste jaar nog wel gevuld is met rozengeur en manenschijn, blijft dat niet duren. De twee jaar die volgen zijn in de meeste gevallen heel wat minder gelukszalig en de opleving die volgt in jaren vier en vijf, is helaas de inleiding tot een nieuwe niet-zo-gelukkige periode. Na tien jaar is de tevredenheid van man en vrouw gedaald tot een iets lager peil dan voor ze in het huwelijk traden. Toch kwamen de onderzoekers tot de eindconclusie dat getrouwd zijn voor verreweg de meeste mensen een positief effect heeft in vergelijking met alleen leven. Vrijgezellen halen pas rond hun zestigste het "tevredenheidsniveau" dat gehuwde partners, ondanks de "ups en downs", dan al tientallen jaren beleven. (SCS)