(Belga)
BRUSSEL 12/02 (BELGA) = Vlaams minister van Milieu Kris Peeters (CD&V) zal deze week Vogelbescherming Vlaanderen ontvangen. De afspraak komt er nadat de vereniging zaterdag het doden van tientallen beschermde vogels de voorbije weken had aangeklaagd. Peeters bevestigt dat het gaat om wettelijk verboden praktijken. Via gericht onderzoek moeten de daders gevat worden. Peeters wil daarvoor samenwerken met de Vogelbescherming, met de Wildbeheereenheden (jagersverenigingen) en de boswachters