Er komt een afzonderlijk rijbewijs voor het besturen van landbouwvoertuigen.
Bedoeling is dat de landbouwscholen zelf de rijopleiding organiseren en dat het rijbewijs vanaf zestien jaar kan behaald worden, maar meer details zijn er momenteel nog niet. In 2001 werd al beslist om een specifiek rijbewijs voor landbouwtractoren geleidelijk in te voeren.

In een eerste fase volstond een theoretische test van de kennis van het verkeersreglement voor tractoren, later zou een praktische proef worden uitgewerkt.