(Belga) "Een ambassade" in Brussel is van plan om in België officieel klacht in te dienen tegen de cartoons van de profeet Mohammed. Dat schrijft Le Soir vrijdag. Het gaat om een ambassade van een land dat zegt gekwetst te zijn door de verspreiding van de cartoons.
Mogelijk gaat het hier om een strafrechterlijke klacht op basis van de wet-Moureaux die daden met een racistische of xenofobe inslag verbiedt. Maar het kan ook gaan om een klacht met burgerlijke partijstelling, waarbij op grond van de anti-discriminatiewet van 2003 schadevergoeding mogelijk is. (kva)