(Belga) Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, en de vertegenwoordigers van 19 Vlaamse sectoren hebben vrijdag een structureel samenwerkingsakkoord ondertekend in de Warande in Brussel. Het doel is om intensiever te gaan samenwerken aan meer groeikracht en concurrentievermogen en voor meer jobs, welvaart en welzijn.
Volgens de voorzitter van Voka Urbain Vandeurzen komt de nieuwe overeenkomst er op vraag van de ondernemingen. De economische crisis zou extra leiderschap en daadkracht vragen. Voka en de Vlaamse sectoren willen zich focussen op een inhoudelijke en operationele samenwerking onder leiding van een "Programmacomité". De ondertekenaars zullen de Vlaamse en Belgische overheden vragen om de crisis aan te pakken met acties en zowel op korte als op (middel-)lange termijn. Op korte termijn vraagt men de overheden om de lokale financiële instellingen te blijven stabiliseren, extra zuurstof voor bedrijven te creëren en vertrouwen te wekken. Op (middel-)lange termijn spreekt men van een concreet en versneld uitvoeren van "Vlaanderen in actie", een ondersteunend infrastructuurprogramma realiseren en een modernisering van alle overheidsfuncties. (BEH)