(Belga) Het Vlaams parlement heeft woensdag het verdrag van Europese grondwet goedgekeurd. Enkel het Vlaams Belang stemde tegen, bij Groen! onthield Eloi Glorieux zich omdat er geen breed maatschappelijk debat over de zaak is gehouden.
Met de goedkeuring woensdag hebben alle Belgische parlementen de grondwet geratificeerd. Vlaams minister-president Yves Leterme gaf wel nog mee dat de Vlaamse regering het instemmingsdecreet enkel zal bekrachtigen als het samenwerkingsakkoord tussen de Belgische parlementen over de subsidiariteitstoets in alle betrokken parlementen is goedgekeurd. Dat moet nog in de Senaat gebeuren. De meerderheid keurde ook de resolutie van Miet Smet goed dat de Vlaamse regering vraagt het maatschappelijke debat over Europa te stimuleren. (svr)