Belgen gebruiken veertien procent minder eenmalige draagtassen
Het aantal herbruikbare alternatieven voor eenmalige plastieken draagtassen is sinds 2003 meer dan verdubbeld. Het aantal eenmalige tassen dat wordt gebruikt, is sindsdien gedaald met 14 procent. Dat zegt Fedis, de Belgische federatie van de distributieondernemingen.
De Fedis-leden beloofden in 2004 de plastieken zakjes met 20 tot 25 pct te reduceren tegen eind 2006, in vergelijking met 2003. Fedis beloofde tegelijk een verdubbeling van het aantal herbruikbare alternatieven. Ruim tien maanden voor het verstrijken van de zelf opgelegde deadline worden 14 procent minder eenmalige tasjes gebruikt.

Het aantal gebruikte eenmalige tasjes daalde van 885.691.525 in 2003 naar 761.760.594 in 2005. De tasjes worden intussen geproduceerd met minder plastiek. Bijgevolg is er sinds 2003 meer plastiek bespaard. In totaal gaat het om 1.000 ton plastiek of 16,8 procent minder afval tegenover 2003. Het aantal alternatieven dat is verkocht, steeg met bijna 115 procent van 7.598.831 stuks in 2003 naar 16.330.694 stuks in 2005.