(Belga) Belgische werknemers zijn gemiddeld 12 werkdagen per jaar afwezig door ziekte. Dat kost de bedrijven 6,6 miljard euro, zo schrijven De Standaard, Het Volk en Het Nieuwsblad woensdag.
Het ziekteverzuim in de Belgische bedrijven is gedetailleerd in kaart gebracht door de socialedienstengroep Securex op basis van de gegevens uit 2004, over ruim 230.000 werknemers. De analyse levert een nationaal ziekteverzuimpercentage op van 4,86 procent. Anders gezegd: op elke honderd werkdagen zijn de Belgische werknemers 4,86 dagen afwezig door ziekte of na een ongeval. Dat cijfer is een gemiddelde. Iets meer dan de helft van de werknemers (54 procent) blijft nooit weg van het werk door ziekte. (dwm)