(Belga) De Hoge Raad voor Justitie (HRJ) tikt het parket van Brussel op de vingers omdat het nog steeds zaken archiveert. De Raad had het Brusselse parket nochtans al in 2001 aanbevolen om met die praktijk te kappen. Uit opvolging van het dossier blijkt nu dat het parket die aanbeveling in de wind slaat.
Bij archivering blijft een dossier onaangeroerd in de kast liggen zonder dat het parket beslist de zaak te behandelen. Daardoor wordt ze nooit helemaal afgesloten. "Het gaat om een praktijk die niet wettelijk is, want ze komt nergens in procedureel recht voor", verduidelijkt Geert Vervaecke van de HRJ. Volgens Vervaecke roept archivering vragen op. "Ofwel beslist het parket dat feiten zwaarwichtig zijn en vraagt ze een onderzoek, ofwel doet ze dat niet. Maar een onderzoek vragen en de resultaten dan zomaar laten liggen, dat kan niet. Elk dossier verdient een einde. Al is het maar omdat het anders een enorme verspilling is van de tijd en energie." De HRJ heeft al twee klachten ontvangen over het voortbestaan van archivering bij het Brusselse parket. (voc)