Akkoord over sociaal plan bij InBev
LEUVEN - Directie en vakbonden bij brouwerij InBev hebben rond middernacht in Leuven na bijna 11 uur onderhandelen een ontwerpakkoord bereikt over een sociaal plan voor de circa 45 werknemers die de directie wil ontslaan op het wereldwijde hoofdkantoor in Leuven. De vakbonden zullen het maandag tijdens een personeelsvergadering verdedigen.
Over de meeste zaken van het sociaal plan zoals brugpensioen en verbrekingsvergadering was donderdagmiddag voor de aanvang van de vergadering al overeenstemming bereikt. Grootste struikelblok was de eis van de vakbonden om de in de CAO voorziene vertrekpremies te actualiseren. Na afloop toonde vakbondsman Roger Van Vlasselaer (BBTK) zich tevreden over het bereikte resultaat.

,,Er zullen uiteindelijk 37 personen worden ontslagen en 23 gemuteerd naar andere jobs binnen InBev. Van de 37 kunnen er 2 op brugpensioen. De brugpensioenleeftijd is thans 58, maar als er tijdens de onderhandelingen over de herstructurering in de andere Belgische vestigingen een lagere leeftijd wordt bedongen zullen de werknemers op het hoofdkantoor daar ook van kunnen profiteren'', aldus Van Vlasselaer. Wie ontslagen ontvangt een vertrekpremie tussen 12.000 en 27.000 euro a rato van de anciënniteit. InBev betaalt tijdens de theoretische opzegperiode verder voor de groeps- en de hospitalisatieverzekering. Bruggepensioneerden krijgen een hogere uitkering dan wettelijk voorzien. Deze wordt berekend op het reële nettoloon en aangevuld met een anciënniteitspremie. Wie binnen InBev een andere job krijgt, behoudt zijn loon en gedurende drie jaar ook de extra-voordelen zoals bonussen en wagen.

De directie maakte op 13 oktober vorig jaar de intentie bekend om het aantal werknemers van het hoofdkantoor te verminderen met maximum 60 werknemers. In de mededeling werd gesteld dat het de bedoeling was ,,duidelijke verantwoordelijkheden te scheppen en overlappende of identieke processen en activiteiten binnen alle functies, zones en het wereldwijde hoofdkantoor te elimineren''. Een maand later maakte InBev bekend dat het ook in zijn Belgische vestigingen 232 banen wil schrappen.

De vakbonden zijn optimistisch gestemd dat het personeel het bereikte ontwerpakkoord maandag zal aanvaarden. De onderhandelingen liepen de afgelopen maanden niet over een leien dakje. Op 16 december werd het hoofdkantoor zelfs een dag geblokkeerd. De vakbonden probeerden tijdens deze onderhandelingen een zo goed mogelijk resultaat uit de brand te slepen vermits dit mede bepalend zal zijn voor de onderhandelingen over de ontslagen in andere Belgische vestigingen. Deze bevinden zich thans nog in de consultatiefase.