Nederlandse migranten die tijdelijk in België komen wonen om hier te trouwen met iemand van buiten de Europese Unie, zullen beter gecontroleerd worden. De misbruiken van de zogenaamde 'België-route' zullen door Nederland en België gezamenlijk worden aangepakt.

Dat hebben minister Patrick Dewael (VLD) van Binnenlandse Zaken en de Nederlandse minister van Vreemdelingenzaken Rita Verdonk (VVD) afgesproken.

In België zijn de regels rond gezinshereniging soepeler dan in Nederland. Wie een bruid wil laten overkomen, hoeft geen minimaal inkomen te kunnen bewijzen en mag jonger zijn (18 in plaats van 21 jaar). De verblijfsvergunning is goedkoper (30 tegenover 430 euro) en de bruid hoeft geen inburgeringscursus te volgen.

Nederlandse migranten zouden met duizenden gebruik maken van deze soepeler regels. Verdonk heeft die zaak enkele weken geleden aangeklaagd. Dewael stelt dat de regels in Nederland strenger zijn dan in vele Europese landen.

In de marge van een informele vergadering van de Europese ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken heeft Verdonk een gesprek gehad met Dewael. Afgesproken is om de gegevens in kaart te brengen, zodat de aard en de omvang van het misbruik kunnen worden vastgesteld.

Dewael heeft tijdens de ontmoeting ook uitleg gegeven over de recente wet om schijnhuwelijken strafbaar te maken. Ook aan een verstrenging van de Belgische regels over gezinshereniging wordt gewerkt.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig