(Belga) De ministerraad heeft vrijdag een actieplan 2006-2007 goedgekeurd om de samenleving competitiever en socialer te maken. Het actieplan telt tien nieuwe werven en moet volgens premier Guy Verhofstadt aantonen dat de regering zich niet zal laten verlammen door de gemeenteraadsverkiezingen later op het jaar.
Een eerste reeks maatregelen handelt over een competitieve economie, gericht op werk. De regering wil meer kwaliteitsvol werk in een creatieve arbeidsmarkt realiseren, de armoede uitsluiten, innoveren en ondernemen stimuleren en breedbandinternet voor iedereen mogelijk maken. Andere werven zijn de energie van de toekomst, een efficiëntere overheid, mobiliteit en veilig verkeer, herinvestering van de opbrengst van de strijd tegen de fraude en eerlijke handelspraktijken. Voor een aantal werven is overleg mogelijk met de sociale partners en met de gewesten. Het is de bedoeling dat vanaf maart of april een keer per maand een aantal dossiers van de werven aan de ministerraad worden toegevoegd. (dwm)