(Belga) Asielzoekers die nul euro inkomsten aangeven op hun belastingbrief, hebben toch recht op een teruggave door de fiscus. Per kind krijgen ze 370 euro. LDD-Kamerlid Rob Vandevelde vindt dat "te gek". Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad vrijdag.
Vorig jaar moesten alle mensen die een officiële asielaanvraag hebben lopen, voor het eerst een aangifteformulier voor de belastingen invullen. Ze zijn belastingplichtig, maar pas vorig jaar slaagde de fiscus erin hen formulieren toe te sturen. Die aangiftes zijn nu verwerkt. Voor de asielzoekers die nul euro als inkomsten hebben ingevuld, draait dat positief uit. Zoals alle andere belastingplichtigen hebben ook zij recht op "het belastingkrediet voor kinderen": 370 euro per kind ten laste. Dat wordt van de te betalen belasting afgetrokken, en wie geen belastingen moet betalen, trekt het gewoon. Een boze OCMW-voorzitter bezorgde Kamerlid Vandevelde het aanslagbiljet van een asielzoeker die twee kinderen heeft en 740 euro "terugtrekt". Vandevelde vindt dat "wie geen belastingen betaalt, ook niets moet terugtrekken van de fiscus". (DWM)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig