(Belga) Een op twee hoogopgeleide Vlamingen is bereid om parttime te gaan werken om het ontslag van een collega te vermijden. Dat blijkt uit een bevraging op de website van Vacature.
Op de jobsite vacature.com werden hooggeschoolde werkende Vlamingen ondervraagd over hun ervaringen en verwachtingen omtrent de crisis en de tewerkstelling. Opvallendste resultaat is dat een op de twee werknemers (49 procent) bereid zou zijn om met het hele team parttime te gaan werken, als dat kan helpen om ontslagen te vermijden. De crisis blijkt de collegialiteit dus niet echt aan te tasten, ook al heeft 18 procent van de werknemers zich ten gevolge van de crisis al eens een concurrent gevoeld van zijn collega's. Vier procent van de ondervraagden heeft de voorbije zes maanden een andere job moeten zoeken, als gevolg van de crisis. Zesenveertig procent geeft wel aan iemand te kennen die zijn werk is kwijtgeraakt ten gevolge van de economische terugval, 28 procent heeft zelfs al een directe collega zien vertrekken. (BEH)