(Belga) Vertegenwoordigers van de socialistische bediendevakbond BBTK hebben donderdagavond een ontmoeting gehad met premier Herman Van Rompuy. Het was "een open gesprek" waarbij de vakbondsafgevaardigden hun bezorgdheden omtrent de tewerkstelling hebben geuit. Concrete beloften werden er niet gedaan. Dat heeft Erwin De Deyn, federaal voorzitter van het BBTK, gezegd.
In tegenstelling tot de andere vakbonden heeft BBTK geen uitgesproken voorkeur voor een overname door BNP Paribas. "Los van de oplossing die uit de bus komt kunnen wij ons niet tevredenstellen met vage verklaringen over het behoud van de werkgelegenheid. Wij eisen sterke, concrete en schriftelijke garanties, voor wat de bank en de verzekeringen betreft", zei De Deyn. Bij Fortis Bank werken 18.000 mensen. Bij de verzekeringstak ongeveer 7.000. (DWM)