Minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a) heeft een decreet klaar dat de lat hoger legt voor vreemde talen in het technisch en beroepsmiddelbaar.
"Vanaf september 2012 zal elke richting in het TSO twee vreemde talen moeten aanbieden op een goed niveau en elke richting in het BSO minstens één. Wat een leerlingen ook studeert, hij of zij zal dus minstens één moderne vreemde taal leren", aldus Vandenbroucke.

Minister Vandenbroucke wil zijn voorstel binnenkort voorleggen aan het Vlaams Parlement. Hij vertelde over zijn plannen in de rand van een bezoek aan het Antwerpse Leonardo Lyceum. "Het is voor het eerst dat we dat zo strak vastleggen", zegt de minister. "Tot nu was er hierover geen algemene regel."

Hij benadrukt bovendien dat het om vreemdetalenonderwijs op "een goed niveau" moet gaan. "Het mag niet beperkt blijven tot zelfredzaamheid", legt Vandenbroucke uit. "Het moet ook gaan om inzicht in de structuur van een taal: om lezen, luisteren, schrijven en spreken." (DWM)