(Belga) De Liga van Imams in België (LIB) en de Unie van Moskeeën in Brussel (UMB) hebben donderdag "een dringende oproep" gelanceerd, opdat alle actoren in de samenleving zouden werken aan preventieprojecten gericht naar jongeren. Ze deden dat op een persconferentie in de nasleep van de incidenten die zich de voorbije weken hebben voorgedaan in Frankrijk en België.
"Er moet niet gewacht worden tot er vuur is alvorens de brandweer te verwittigen", stelde Mohammed Errougui, vice-voorzitter van de UMB, om de noodzaak van preventief werk bij jongeren te benadrukken. Hij pleitte ervoor om de samenwerking tussen religieuze verantwoordelijken, veiligheidsdiensten en gemeenten voort te zetten om zo te vermijden dat de incidenten in België zouden verergeren. Volgens Errougui werden verschillende maatregelen getroffen om de kalmte te bewaren. Hij dankte ook de Belgische politici dat ze de "opruiende uitlatingen" van enkele van hun buitenlandse collega's niet hebben gevolgd. (lim)