Vrijdag 18 november is het precies 175 jaar geleden dat de 188 leden van het Nationaal Congres unaniem de onafhankelijkheid van België goedkeurden.
Het Congres, dat enkele dagen eerder was verkozen door 30.000 kiezers, bekrachtigde toen ook het decreet waarin het Voorlopig Bewind op 4 oktober de onafhankelijkheid van België en zijn negen provincies uitvaardigde. Het Voorlopig Bewind werd in september 1830 in het leven geroepen om de overgang in België na de opstand van augustus en september in goede banen te leiden. Maar ook op internationaal niveau veranderde er heel wat. Tijdens een internationale diplomatieke conferentie in Londen, die op 4 november begon, beslisten de grootmachten over de toekomst van België. Volgens Els Witte, specialiste hedendaagse Belgische geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel, werd toen een belangrijke historische stap gezet omdat de Europese grootmachten Groot-Brittannië, Frankrijk, Oostenrijk, Rusland en Pruisen de wil toonden om de Belgische realiteit te definiëren. Zo erkenden de grote mogendheden de scheiding van België en Nederland. Op 22 november opteerden de leden van het Nationaal Congres, die belast waren met het kiezen van de regeringsvorm van het toekomstige België, voor een grondwettelijke representatieve monarchie onder een koning die wordt verkozen via erfopvolging. Op 21 juli 1831 pas zal de eerste Belgische vorst, Leopold I, de troon bestijgen. (TVP)