In haar "Economische prognoses" plaatst de Europese Commissie vandaag een groot vraagteken achter de Belgische begrotingscijfers. Zeker voor de begroting van 2005, zo schrijft de Commissie in een voetnoot, kunnen zich "technische problemen" stellen.
Als Eurostat oordeelt dat de 'effectisering' van de belastingsschulden anders geboekt moeten worden dan de Belgische regering voorstelt, zou het Belgisch overheidstekort in 2005 tot 2,7 procent van het bruto binnenlands product kunnen stijgen. Dat zou een serieuse streep door de Belgische rekening zijn, want voor de regering is een begroting in evenwicht een absoluut dogma. In de veronderstelling dat Eurostat de boekhoudkundige filosofie van de regering over de verkoop van de belastingsschulden volgt, wordt het Belgisch overheidstekort voor 2005 op 0,0 procent geraamd. Voor 2006 raamt de Commissie het deficit op 0,3 procent en voor 2007 op 0,5 procent. De Commissie voegt hier wel aan toe dat deze prognoses geen rekening houden met nieuwe begrotingscontroles of nieuwe budgettaire bijsturingen. Zoals bekend verkocht de regering dit jaar 600 miljoen euro belastingsachterstallen aan Fortis. De Commissie heeft bedenkingen bij soortgelijke operaties in de EU-lidstaten. (TVP)