(Belga) De klacht die de Brusselse staatssecretaris Emir Kir (PS) bij het Brussels gerecht indiende voor laster is afgewezen. Kir kondigde aan dat hij beroep aantekent tegen deze beslissing.
De staatssecretaris van Turkse origine viseerde met zijn klacht Mehmet Koksal en Pierre-Yves Lambert. Zij zaten achter de website www.suffrage-universel.be. Op de site wordt Emir Kir aangepakt over zijn activiteiten. De verwijten slaan onder meer op zijn "campagnekosten", de Turkse engagementen wat betreft Proper Brussel en de Armeense genocide. De rechtbank geeft de auteurs van de website gelijk en meent dat ze reden hadden om Emir Kir te qualificeren als negationist, leugenaar en als delinquent. (lim)