(Belga) De afgelopen jaren is de digitale kloof breder geworden in Europa. Zowel hooggeschoolden als laagggeschoolden werken meer met computers en het internet, maar bij de hooggeschoolden is de stijging veel meer uitgesproken. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat.
Uit die cijfers voor de gehele Unie blijkt dat het aantal internetgebruikers bij hooggeschoolden tussen 2002 en 2004 is gestegen van 67 naar 79 procent, bij laaggeschoolden van 20 naar 25 procent. Een gelijkaardige evolutie is merkbaar bij het internetgebruik van jongeren in vergelijking met het gebruik door ouderen. Ook de kloof tussen rijke regio's en arme regio's is groter geworden. De digitale kloof tussen mannen en vrouwen is beperkt, aldus de Europese instelling, met een achterstand van minder dan tien procent voor de vrouwen. (lim)