(Belga) Het pessimisme bij de Belgische ondernemers houdt aan en bereikte in december een nieuw absoluut dieptepunt. Dat blijkt uit de maandelijkse bevraging van de Nationale Bank. De maandelijkse conjunctuurenquête staat nu op -31,3 punten, het laagste niveau sinds het begin van de metingen in 1980. Ook in november stond de barometer al op een dieptepunt, met -23,7 punten.
Het pessimisme is algemeen. Alle sectoren tekenden een daling van het ondernemersvertrouwen op. Die daling was het grootst bij de verwerkende nijverheid, waar de curve daalde van -27,1 in november tot -36,5 deze maand. Ook in de bouwnijverheid (-14,7) en de dienstverlening aan bedrijven (-22,9) daalde het vertrouwen van de ondernemers. De handel kende in november nog een lichte heropleving, maar in december daalde het ondernemersvertrouwen er opnieuw, tot -23,3. Het Belgische ondernemersvertrouwen wordt beschouwd als een goede barometer voor de economie. (TIP)