(Belga) De sp.a sluit een deelname aan een overgangsregering niet langer uit. De sp.a is bereid onder bepaalde voorwaarden in een tijdelijke regering te stappen.
Zo moeten een aantal dringende dossiers zoals Fortis, Kaupthing en het interprofessioneel akkoord snel aangepakt worden en moeten er samenvallende verkiezingen komen. Het moet ook gaan om een ploeg met een beperkt mandaat en een beperkt aantal leden. Die leden mogen niet het voorwerp uitmaken van een parlementair onderzoek. (TIP)