De crisis sijpelt ook door tot bij de Belgische natuurorganisaties: steeds meer bedrijven trekken hun financiële steun terug, zo schrijft De Morgen maandag. Over hun ledenbestand hebben de groene organisaties nog niet te klagen.
Bijna alle natuurorganisaties in ons land zien hun ledenaantal toenemen. Zelfs de giften lopen, ondanks de crisis, niet terug. Volgens Vogelbescherming Vlaanderen heeft een groot deel van zijn leden zijn lidmaatschap al vernieuwd, en ook Natuurpunt doet het uitstekend.

Bedrijven en grote donoren houden echter wel hun vinger op de knip. Volgens koepelorganisatie Bond Beter Leefmilieu is de situatie nog niet dramatisch. Niet alle organisaties werken samen met bedrijven; individuele leden blijven het belangrijkst en de meeste sponsorcontracten liggen jaren vooraf vast.

"De impact van de crisis op natuurorganisaties zal vermoedelijk pas over een half jaar duidelijk zijn", voorspelt woordvoerder Joris Ganseman. (SIJ)