(Belga) De federale regering is het er over eens dat de begroting 2009 met 2 procent van het bbp in het rood mag gaan. Dat hebben de ministers Sabine Laruelle (MR), Paul Magnette (PS) en cdH-vicepremier Joëlle Milquet zondag duidelijk gemaakt in het RTBF-programma Mise au Point.
De ministers lieten ook verstaan dat in het economisch relanceplan waaraan de ploeg-Leterme werkt, sprake is van een tijdelijke en gerichte daling van het BTW-tarief op bepaalde producten. Open Vld-vicepremier Patrick Dewael bevestigde dat later. Het economisch relanceplan stond zondag centraal in de Franstalige actualiteitsprogramma's. Om dat plan af te ronden, wacht de regering echter nog op de sociale partners, die nog op zoek zijn naar een interprofessioneel akkoord. Volgens Laruelle, Magnette en Milquet bestaat er een consensus binnen de regering om de begroting met 2 procent van het bbp in het rood te laten gaan. Laruelle benadrukte wel dat de maatregelen die genomen zullen worden in geen geval structureel mogen zijn. Het moet volgens haar gaan om eenmalige initiatieven die de economie dynamiseren en de koopkracht en de investeringen aanzwengelen. (SVR)