(Belga) Moslims kennen twee feestdagen: de dag na de ramadan, die vaak aangeduid wordt als het Suikerfeest, en het Offerfeest, dat maandag plaatsvindt. De Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims (VOEM) vraagt zondag in de gratis krant De Zondag een modulair systeem waarbij iedere werknemer vrij zijn verlofdagen kan kiezen.
"Wie deze feesten uitgebreid wil vieren, moet wel een dag verlof nemen. Er zou een modulair systeem moeten komen waarbij iedere werknemer vrij verlofdagen kan kiezen", zegt Youssef Souissi, voorzitter van VOEM vzw. Verder raadt Souissi moslims af om maandag met een doktersbriefje op de proppen te komen. Met het Offerfeest, dat op de tiende dag van de twaalfde maand van de islamitische kalender begint (dit jaar 8 december), herdenken de moslims dat de profeet Ibrahim (Abraham) bereid was zijn zoon Ismaël (Isaak) aan God te offeren. Toen Ibrahim zijn zoon wilde doodsteken, liet God hem via een engel weten dat een schaap de jongen mocht vervangen. Het Offerfeest valt samen met het einde van de hadj, de bedevaart naar Mekka. Moslims die daartoe lichamelijk en geestelijk in staat zijn, moeten die eens in hun leven volbrengen. (SVR)