(Belga) De Venezolaanse president Hugo Chavez heeft zaterdagavond gevierd dat hij tien jaar aan de macht is. Tegelijkertijd vroeg hij aan zijn aanhangers om een grondwetswijziging te steunen die hem zou toelaten om onbeperkt te worden herverkozen.
Duizenden aanhangers waren voor het presidentieel paleis van Miraflores in Caracas bijeengekomen. Chavez bevestigde er dat zijn eerste verkiezing in 1998 'de deuren van een nieuwe historische periode had geopend'. Hij kondigde ook de oprichting van een 'eerste groep campagneleiders' aan met zijn herverkiezing als doelstelling. De huidige voorzitter van het nationale parlement Cilia Flores moet de groep leiden. Dat parlement is met een overgrote meerderheid samengesteld met aanhangers van president Chavez, na de boycot van de wettelijke verkiezingen in 2005 door de oppositie. Een grondwettelijke hervorming kan worden voorgesteld door 30% van de verkozenen van het parlement of door 15% ingeschreven kiezers of op voorstel van de president, na beraadslaging met zijn minister. (DIL)