"Wie een pak slaag krijgt op straat, kan met zijn verhaal bij de politie terecht. Wie verbaal wordt aangevallen, kan geen klacht indienen. Verbaal geweld op straat moet ook aangepakt kunnen worden." Dat stelde staatssecretaris Brigitte Grouwels (CD&V) bevoegd voor gelijke kansen in Brussel, zaterdag tijdens haar slottoespraak op het forum "Brussel, veilig stadsgewest, ook voor vrouwen".
"Vrouwen die met klachten van verbaal geweld aankloppen bij de politie komen meestal van een kale reis thuis. Omdat er bij verbaal geweld geen aantoonbare bewijzen of fysieke schade is, is een strafrechtelijke vervolging meestal uitgesloten", aldus staatssecretaris Grouwels.

"Niettemin kunnen verbale bedreigingen nefaste gevolgen hebben. Vrouwen vermijden bepaalde straten of pleinen. Het slachtoffer kan ook op psychisch vlak helemaal onderuit gaan omdat het nergens gehoor vindt."

De Brusselse gewestregering had eerder al beslist een algemeen meldpunt inzake "onveiligheid" op te richten. Staatssecretaris Grouwels heeft bij de minister-president aangedrongen dat er binnen dit meldpunt ook aandacht zou gaan naar meldingen van verbaal geweld tegen vrouwen op straat. (TIP)