(Belga) De beleggersvereniging Dolor vraagt de gerechtelijke ontbinding van de Fortis-holding, in de hoop dat de aandeelhouders zo al enigszins kunnen worden vergoed. Dolor overweegt daarnaast de in gebreke stelling van de Belgische regering.
Voorzitter Hendrik Boonen verklaarde dit vrijdag voor de start van twee informatievergaderingen in Antwerpen. De vereniging licht de geïnteresseerden in over de stand van zaken, over stappen die mogelijk nog volgen en over de manier waarop wordt gewerkt. Boonen benadrukte dat Dolor erover waakt het geheim van het onderzoek niet te schaden. Dolor buigt zich ook over Dexia. De vereniging is vragende partij voor het schorsen van het aandeel, tot er meer duidelijkheid is. (TIP)