(Belga) De ministerraad heeft vrijdag in eerste lezing een Koninklijk Besluit goedgekeurd voor de staatswaarborg voor financiële producten van de Amerikaanse dochter van Dexia, FSA. Dat heeft minister van Financiën Didier Reynders vrijdag aangekondigd. De staatswaarborg wordt verleend door België (62 procent) en Frankrijk (38 procent).
De Belgische en Franse staat verbinden zich ertoe de Financial Product portefeuille (16,5 miljard dollar beheerd door FSA Asset Management) van FSA te dekken tegen het eerste verlies van 3,1 miljard dollar dat de op 30 september bestaande reserves van 1,4 miljard dollar overschrijdt. In geval de uiteindelijke verliezen boven de 4,5 miljard dollar oplopen, krijgen beide staten gewone of preferente aandelen van Dexia. De ministerraad heeft voorts in tweede lezing het KB goedgekeurd dat de garantie op bankdeposito's en producten van tak 21 voor de spaarders optrekt tot 100.000 euro. (DWM)