Rijkswachter De Vleeschauwer bedreigd
Peter De Vleeschauwer, de rijkswachter die eind 1996 werd vermoord, ontving kort voor zijn dood telefonische doodsbedreigingen.
Hij diende daar twee dagen voor de moord een klacht voor in bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Hij wou het gerecht zo helpen om in geval van moord zijn moordenaars te identificeren. Dat schrijft De Morgen vandaag.

De pleger van de telefoontjes is nooit gevonden. Volgens De Morgen liep het telefoonverkeer in de rijkswachtkazerne van Sint-Niklaas liep via een geheime lijn van het militaire netwerk Bemilcom.

Alles wijst erop dat de telefoontjes uit de kazerne zelf kwamen, wat er mogelijk op wijst dat de dader(s) binnen de muren van de kazerne moet(en) gezocht worden.

De familie van de ontvoerde en vermoorde rijkswachter start via de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent een nieuwe procedure om het dossier te onttrekken aan Dendermonde.

Het parket houdt daar al twaalf jaar vol dat het ging om een gewone criminele daad, en juist niet om een interne afrekening.