Regering heeft akkoord over begroting
Foto: belga
De federale regering heeft dinsdagmorgen een akkoord afgesloten over een begroting in evenwicht voor 2009. De ploeg-Leterme heeft echter al een financiële inspanning van de deelstaten ingeboekt - goed voor 800 miljoen euro - terwijl de Vlaamse regering daarvoor nog geen groen licht heeft gegeven.
De regering moest meer dan 6 miljard euro vinden om de begroting 2009 met een evenwicht te kunnen afsluiten. Dat lukte uiteindelijk ook. Rond 7 uur verlieten de ministers de Lambermont.

Zowat alle excellenties hadden het over een begrotingsevenwicht, ook al moet met de gewesten nog rond de tafel worden gezeten over de inspanning van 800 miljoen, een som die al ingeschreven is in de begroting, maar waarvoor de gewesten nog geen goedkeuring hebben gegeven.

Voor wat, hoort wat

De Franstaligen zijn bereid hun steentje bij te dragen, maar maandagavond liet de Vlaamse regering opnieuw duidelijk verstaan niet zomaar met geld over de brug te zullen komen.

Enkel onder bepaalde voorwaarden kan er sprake zijn van budgettaire hulp vanuit Vlaanderen. Minister-president Kris Peeters is wel bereid federale uitgaven over te nemen die aansluiten bij gewestbevoegdheden.

De regering gaat uit van een economische groei van 1,2 procent van het bbp, terwijl de realiteit er volgend jaar met de financiële crisis wellicht anders zal uitzien. Ook dat maakt de begrotingscijfers onzeker.

Indexering

De federale ministers creëerden naar eigen zeggen wel ruimte voor nieuwe maatregelen. Het gaat onder meer om een indexering van de fiscale barema's, volgens minister van Financiën Didier Reynders (MR) goed voor 1,2 miljard.

Daarin zit 500 miljoen euro voor een indexering die deze maand al in werking treedt. De resterende 750 miljoen gaat naar een indexering van 3 procent in januari. In april komt er een nieuwe jobkorting, goed voor 90 miljoen euro.

Sociale maatregelen

Er wordt ook een trits sociale maatregelen genomen. Zo worden de oudste en laagste pensioenen en uitkeringen nog eens verhoogd en wordt 200 miljoen euro uitgetrokken voor het kankerplan en het plan voor chronisch zieken van minister van Sociale Zaken en Gezondheid Laurette Onkelinx.

Energiecheques

Het bedrag van de energiecheques voor de lage inkomens wordt opgetrokken en geharmoniseerd. Momenteel bedraagt de cheque voor elektriciteit 50 euro, die voor gas 75 euro en die voor stookolie 105 euro.

Voortaan zijn alle cheques goed voor 105 euro. Er komen straks ook meer mensen voor in aanmerking. Het netto inkomensplafond wordt daartoe opgetrokken van 23.000 naar 26.000 euro per jaar.

Eenmalige maatregelen en taksen

Het budgettaire gat wordt dichtgereden met een hele reeks eenmalige maatregelen, maar ook met een rist taksen. Zo moeten de elektriciteitsproducenten volgend jaar 500 miljoen euro ophoesten. De 250 miljoen euro die ze dit jaar moeten betalen, wordt recurrent gemaakt.

Daarnaast wordt nog eens 250 miljoen geheven. Duidelijke afspraken moeten hierover nog worden gemaakt, maar de bedoeling is dat dit geld wordt geïnvesteerd in duurzame energieprojecten waar ook de producenten zelf een vinger in de pap zouden hebben.

Duurder vliegen, duurdere vliegtickets

Daarnaast komt er een taks op vliegtuigtickets, goed voor 132 miljoen euro. De prijs van de dienstencheques wordt opnieuw opgetrokken, van 7 naar 7,5 euro.

Minder ambtenaren

Tegen het eind van de legislatuur wordt een 'gevoelig aantal' ambtenaren niet vervangen. Minister van Ondernemen Vincent Van Quickenborne (Open VLD) verklaarde dat er tegen 2011 '5.000 federale ambtenaren moeten zijn'.

Pijnpunten

Over asiel en migratie was het water nog altijd te diep tussen liberalen enerzijds en CDH en PS anderzijds. Aangezien beide dossiers gekoppeld waren, is er ook nog geen akkoord over de activering van werklozen.

Vanmiddag zal premier Leterme zijn beleidsverklaring voorlezen in het parlement.