(Belga) Dexia is in staat het hoofd te bieden aan de verslechterende omgevingsvoorwaarden op de financiële markten. Dat heeft de bankverzekeraar zondagavond meegedeeld na afloop van een bijeenkomst van de raad van bestuur.
De raad van bestuur bekeek de situatie van de liquiditeit en "is van mening dat, rekening houdend met de aanvullende maatregelen die door de groep Dexia werden genomen in de voorbije week en met de recent vastgestelde positieve evolutie, de Groep in staat is het hoofd te bieden aan de verslechterende omgevingsvoorwaarden die waargenomen worden op de financiële markten", zo staat in de mededeling. Dexia bevestigt voorts dat de kredietrisico's verbonden met de in moeilijkheden verkerende Duitse vastgoedbank Hypo Real Estate "slechts een zeer beperkte impact zouden hebben op de solvabiliteit van de Groep". De recente kapitaalverhoging hield rekening met potentieel negatieve gevolgen die konden voortvloeien uit de verslechtering van de kredietwaardigheid van een aantal bancaire tegenpartijen. (SIJ)