(Belga) De kredietrisico's verbonden met de Duitse immobank Hypo Real Estate zouden slechts een zeer beperkte impact hebben op de solvabiliteit van de Dexia Groep. Zo stelt de bank-verzekeraar zondagavond in een mededeling "na geruchten over mogelijk ongunstige gevolgen voor Dexia van de actuele moeilijkheden waarmee Hypo Real Estate geconfronteerd wordt".
De kapitaalsverhoging die Dexia dinsdag heeft aangekondigd, hield volgens de mededeling juist rekening, naast andere elementen, met potentiële negatieve gevolgen die konden voortvloeien uit de algemene verslechtering van de kredietwaardigheid van een aantal bancaire tegenpartijen. (SIJ)