(Belga) Groen! wil een lacune in de dierenwelzijnswet aanpakken, zodat dieren preventief kunnen worden weggehaald bij veroordeelde dierenmishandelaars.
Groen! wil in de wet op dierenwelzijn een alinea toevoegen, die expliciet aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu én aan de politie de bevoegdheid geeft dieren preventief weg te halen.

In de wet staat een verbod op het houden van dieren ingeschreven voor dierenmishandelaars, maar in de praktijk blijkt dit makkelijk te omzeilen. In de wet staat immers niet welke instantie de dieren in beslag mag nemen als een veroordeelde dierenmishandelaar toch beslist opnieuw dieren in huis te halen.

Er kan enkel worden ingegrepen als er opnieuw dieren worden mishandeld. Groen! wijst op de statistieken: jaarlijks is er een stijgend aantal pv's over dierenleed. Tussen 2005 en 2007 was er een verdubbeling van 124 tot 271. Groen! en Ecolo zullen een wetsvoorstel daartoe voorleggen. (WDM)