(Belga) De hoogstgeplaatste Britse militair in Afghanistan heeft zondag gewaarschuwd dat de publieke opinie niet moet hopen op een "beslissende militaire overwinning" in dat land. Een terugdringing van de opstand tot een aanvaardbaar niveau zou al mooi zijn, zegt hij.
Brigadegeneraal Mark Carleton-Smith zegt in een interview met de Sunday Times dat de Britten "hun verwachtingen moeten bijstellen" over de afloop van de conflict en zich moeten voorbereiden op een mogelijk akkoord met de taliban. "We gaan deze oorlog niet winnen. We moeten ernaar streven het conflict tot een beheersbaar opstandsniveau terug te dringen, waardoor er geen strategische dreiging bestaat en het Afghaanse leger het alleen af kan", aldus de brigadegeneraal. (BVH)