(Belga) De republikeinse onderhandelaar Judd Gregg heeft zondagavond aangekondigd dat er in het Congres een akkoord is over het reddingsplan voor de Amerikaanse banken. De tekst zal maandag aan beide kamers worden voorgelegd. "Ik denk dat het een goed resultaat is", zei de senator op een persconferentie, na dagen onderhandelen over het plan van 700 miljard dollar dat de Amerikaanse banken ademruimte moet geven.
De Amerikaanse regering wil dringend de banken uit de nood helpen die als gevolg van de kredietcrisis in moeilijk vaarwater zijn terechtgekomen en terwijl de internationale beurzen de ogen gericht houden op de gezondheidstoestand van het Amerikaanse financiële systeem. "Ik hoop dat de Kamer van volksvertegenwoordigers morgen kan stemmen en dat de Senaat morgen zal stemmen", stelde Gregg voorts. Volgens hem biedt de wettekst "de minister van Financiën (Henry Paulson) de autoriteit en de bewegingsvrijheid om te handelen en de kredietmarkt stabiliteit te bieden". "We staan voor een potentiële financiële ontwrichting op de kredietmarkt (...) en ons doel bestaat erin activa en schulden die niet meer kunnen worden gevaloriseerd uit de balansen te halen", herhaalde de senator, die ook lid is van de commissie Begroting. (LOD)