(Belga) De ministerraad is momenteel bijeen om zich te beraden over het dossier van bank-verzekeraar Fortis. Naar verluidt wordt gedacht aan een gedeeltelijke nationalisering van Fortis, om zo op een rustige manier delen te kunnen verkopen.
Bij hun aankomst legden de verschillende ministers de nadruk op de bescherming van de spaarder. Anderen wezen op de ernst van de toestand. Terwijl de ministerraad bijeen is, zijn ook Guy Quaden, gouverneur van de Nationale Bank van België en Jean-Claude Trichet, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, aanwezig op het kabinet van de premier. (SER)