De Europese Commissie zal woensdag een aantal maatregelen voorstellen die het voor vrouwen mogelijk moet maken om werk en privé-leven beter te combineren. De Commissie zal onder meer voorstellen om het wettelijke moedersschapsverlof te verlengen van 14 tot 18 weken.
De Europese Commissie wil daarnaast de uitkeringen tijdens de moederschapsrust optrekken en zorgen voor meer flexibiliteit voor het opnemen van die weken wettelijke afwezigheid. De Commissie is van plan de sociale partners aan te moedigen om te spreken over een hervorming van het ouderschapsverlof. Voorts wil de Commissie dat er meer plaatsen gecreëerd worden in de kinderopvang in Europa. (SER)