(Belga) Voor een aantal doelgroepen is er nog altijd geen sprake van gelijke kansen op de werkvloer. Dat blijkt uit een onderzoek over tolerantie op de werkvloer, uitgevoerd door InSites Consulting in opdracht van Vacature. Vrouwen blijken het populairst en 50-plussers zijn het minst gegeerd.
In het onderzoek werden zes doelgroepen onder de loep genomen: 50-plussers, allochtonen, buitenlanders, mensen met een handicap, vrouwen en mensen met een homoseksuele geaardheid. Liefst 43 procent van de respondenten beweert dat hun bedrijf eerder de 30-plusser zou aanwerven dan de 50-plusser als er zich twee gelijkwaardige kandidaten zouden aandienen. Slechts 4 pct meent dat de 50-plusser in het voordeel zou zijn. Allochtonen maken meer kans op een job: "slechts" 19 pct van de respondenten denkt dat zijn bedrijf een voorkeur zou hebben voor een autochtoon ten opzichte van een allochtoon, terwijl 3 pct het omgekeerde meent en 78 pct van oordeel is dat het voor zijn bedrijf niet uitmaakt. Vrouwen blijken veruit het meest geaccepteerd. (SER)