(Belga) Ex-burgemeester van Charlerloi Jean-Claude Van Cauwenberghe heeft vrijdag klacht neergelegd tegen X voor schending van het beroepsgeheim en smaad. De klacht komt er na de publicatie van een politienota die de omstandigheden laakt waarin de huiszoekingen bij de PS-politicus werden uitgevoerd. Dat meldt Dernière Heure zondag. Pierre Chomé, de advocaat van Van Cauwenberghe, vermoedt manipulatie.
Sommigen denken dat er misschien twee versies van de nota publiek zijn gemaakt. De advocaat vraagt zich af of de nota niet gewoon "een open brief" is van de politie aan de onderzoeksrechter die toezicht uitoefende op de huiszoeking, Jacqueline De Mol. Volgens de advocaat is zijn cliënt in dat geval het slachtoffer van een "afrekening". (SER)