De Kamer van Volksvertegenwoordigers van het Amerikaanse Congres heeft zaterdag een nucleair akkoord voor burgerdoeleinden tussen India en de VS goedgekeurd. Beide landen zullen 40 jaar samenwerken door het uitwisselen van technologie en het leveren van nucleair materiaal.
De tekst die nog moet worden goedgekeurd door de Senaat, werd aangenomen met 298 ja-stemmen tegenover 117 neen-stemmen. President George W. Bush heeft donderdag de eerste minister van India, Manmohan Singh, in het Witte Huis ontmoet om hem te verzekeren dat hij de goedkeuring van het akkoord steunt. Het akkoord stelt een einde aan het verbod van nucleaire samenwerking met India. Bovendien moet het voor een nieuwe strategische relatie zorgen tussen de twee landen. 'Een nucleaire samenwerking voor burgerdoeleinden tussen de Verenigde Staten en India zal voor beide landen economische en strategische voordelen opleveren waaronder een versterkte energieveiligheid, de mogelijkheid om op een energiebron te rekenen die het milieu respecteert, nieuwe economische opportuniteiten en grotere inspanningen voor non-proliferatie', verklaarde het Witte Huis.