(Belga) Directeur-generaal Hans Meurisse van het Bestuur der Strafinrichtingen, heeft volgens de vakbonden vrijdagmiddag beloofd dat drie personeelsleden voorlopig in de Leuvense Hulpgevangenis aan de slag mogen blijven en maandag niet zullen verplaatst worden naar andere strafinrichtingen. Maar het personeel heeft die toezegging verworpen.
"We hebben dit voorstel aan de cipiers voorgelegd maar deze zijn niet bereid om onder die voorwaarden terug aan het werk te gaan. Vanuit het Bestuur der Strafinrichtingen zijn in het verleden immers al beloften gedaan om het personeelstekort op te lossen, maar daar is niets van in huis gekomen. De cipiers willen nu dat er echte oplossingen komen zodat de bal nu terug in het kamp van Meurisse ligt", aldus vakbondssecretaris Luc Van Dingenen (ACOD). De cipiers van de Leuvense Hulpgevangenis legden vrijdag om 14 uur spontaan en voor onbepaalde duur het werk neer uit protest tegen het personeelstekort. De politie heeft de veiligheidstaken in de gevangenis overgenomen. De actie wordt gesteund door de drie vakbonden. "Buiten de drie vertrekkende personeelsleden die vervangen moeten worden, eisen we dat er nog zeker acht bijkomende cipiers aangeworven worden", aldus Luc Van Dingenen. (TIP)